Already registered?

Forgot your password?

Create an account

Please enter your email address to create an account.

გთხოვთ, ყურადღებით  წაიკითხოთ  და გაითვალისწინოთ  მოცემულ დადგენილებები  და  პირობები,რომელებიც წარმოადგენს,  ერთგვარ, „მომხმარებლის  ხელშეკრულებას“

 

გაყიდვების პირობები  და დადგენილებები

პირობები და დადგენილებები  („ეს პირობები“)  ვრცელდება შემდეგ   საიტზე : [https://inglot.com.ge] და მას იყენებს შპს  Visage Georgia ( კომპანია No. 406148690 ) რეგისტრირებული ოფისით საქართველოში, ქალაქ თბილისში, ისანი - სამგორის რაიონში, თვალჭრელიძის ქუჩა №2.

ვინაიდან და რადგანაც   ჩვენი  საიტის  მეშვეობით  ხდება  შეკვეთილი პროდუქციის შესყიდვა და ადგილზე  მიტანა, აღნიშნული  გაწეული  სამსახური  რეგულირდება  საიტის მიერ დადგენილი   წესებით,  რომლებიც  შესაბამისობაში  მოდის  სხვა  არსებულ  დადგენილებებთან.კლიენტის  მიერ  მისი  გაუთვალისწინებლობის  ან   უყურადღებობის  შემთხვევაში  საიტი  იხსნის ყოველგვარ  პასუხისმგებლობას.

 

ფასები  და  ინფორმაციის  პასუხისმგებლობის  უარყოფა

ყველა  ფასი  ექვემდებარება  ცვლილებას. ყველა  ფასისთვის,  პროდუქტისა  თუ  ნებისმიერი  შეთავაზებისთვის, Inglot-ი უფლებას  იტოვებს  შეცვალოს  ისინი ზოგადად  ბაზარზე  მომხდარი  ცვლილებებიდან  გამომდინარე, ასევე პროდუქტის  შეწყვეტა, შეცდომები  სარეკლამო  განცხადებებში  და სხვა  შემთხვევები.

 

ფერის  აღქმა

ყველა  ზომა იქნება  მიღებული,  რათა პროდუქტის  ფერი  ზუსტად  შეესაბამებოდეს  ეკრანზე  მის  გამოსახულებას. რადგან, ფერის ცვლილება  შეიძლება  გამოიწვიოს  კონკრეტული  კომპიუტერისა თუ  ტელეფონის  ეკრანის  სპეციფიურმა  აღქმამ. ჩვენ  შევეცდებით  ვიყოთ  მაქსიმალურად  ზუსტები, იმდენად  რამდენადაც  ეს  შესაძლებელია.

Inglot-ი  უზრუნველყოფს  მყიდველს  მიაწოდოს  ამომწურავი  ინფორმაცია პროდუქციის  სამომხმარებლო თვისებების  ფერის, ფორმის, წონის  და შემადგენლობის  შესახებ,რომელიც  განთავსებულია  საიტზე.  წარმოდგენილი  ინფორმაცია თუ  საკმარისად  არ აღწერს  კონკრეტული  პროდუქტის შინაარსს, მაგალითად:ფერს, ზომას, ფორმას... მისი  დაზუსტება  შესაძლებელია  კითხვა-  პასუხის  რეჟიმში მყიდველსა და გამყიდველს( Inglot-ს)  შორის. იმის  გათვალისწინებით, რომ მომხმარებელი  რისკავს  შეიძინოს  გამოუყენებელი  პროდუქტი, კომპანია  დეტალურად  აღწერს მას  მაქსიმალური  სიზუსტის  შესაბამისობით.

 

 

საიტზე  შეკვეთის  გაკეთება  შესაძლებელია, როგორც  დარეგისტრირების, ასევე  დაურეგისტრირებლობის  შემთხვევაში.

მას  შემდეგ, რაც  თქვენ  განათავსებთ  შეკვეთას  Inglot.com.ge-ზე, მიიღებთ წერილს  ელექტრონულ  ფოსტაზე,  რომელიც  შეიცავს  ინფორმაციას შეკვეთის  შესახებ, კონკრეტულად : შეკვეთის  ნომერს, პროდუქციის  ფასს, მიწოდების  ხარჯებს და მისამართს, ასევე  ინივოისის  ნომერს  და  შესყიდვის  განხორციელების  დროს. შესყიდვის  განხორციელება  დამოკიდებულია, შეკვეთილი  პროდუტქის  არსებობის დაზუსტებაზე  Inglot-ის  საწყობში  და  მის  დამუშავებაზე  და გადაგზავნაზე.

ნებისმიერი  შეკვეთილი  პროდუქტი  ხელმისაწვდომია.  იმ  შემთხვევაში  თუ  პროდუქციის მიწოდება  ვერ  მოხერხდება, მისი  საწყობში  არ არსებობის  გამო, იგი  გაეგზავნება  კლიენტს  ჩამოსვლისთანავე.

გადახდა

 

პროდუქტის  ფასები  განსაზღვრულია  საიტზე.

საიტზე  მოცემული  ფასების  ცვლილება  შესაძლოა  მოხდეს  გამყიდველის გამყიდველის  მიერ  ცალმხრივად.

 

გადახდა  ხდება  წინასწარ.

შეძენილი  პროდუქტის  ადგილზე  მიტანის  შემდეგ,  შესრულებული  მომსახურიების  საფასური  უნდა  გადაიხადოს  მყიდველმა.

 

კოსმეტიკა  არ  ექვემდებარება  დაბრუნებას  ან შეცვლას.

ნებისმიერი  ქმედება  და პირობა  ექვემდებარება  და  გამომდინარეობს  „მომხმარებელთა დაცვის  კანონი“-დან და  მაღაზიის  წესებიდან.

მყიდველს  აქვს  უფლება  შეცვალოს  არა-კოსმეტიკური  საშუალება. თუ პროდუქტი  არ  აღმოჩნდა შესაბამისი  წონის,ფორმის,ზომის,სტილის ან სხვა ...

თუ  თქვენნ არ  ხართ  კმაყოფილი  Inglot-ის  არა-კოსმეტიკური  პროდუქტით, მიღებიდან 14 დღის  შემდეგ თქვენ  შეგიძლიათ  დააბრუნოთ  იგი. მხოლოდ , ნივთი  არ  უნდა  იყოს  გამოყენებული. უკანვე  დაბრუნდება  გადახდილი  თანხა.

 

გადაზიდვა

ჩვენ  გადაზიდვას  ვახორციელებთ  მხოლოდ  საქართვეოს  მასშტაბით

ადგილზე  მიტანა   ხორციელდება  გადამზიდი კომპანიის  "TNT”-ს მეშვეობით  და  საფასურის  გადახდაც  ხდება  აღნიშნული  კომპანიის  ტარიფით.